Ansicht:

Git

Gerd Aschemann

Software Architektur und Entwicklung

Gerd Aschemann

Software Architektur und Entwicklung

Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden

Chris Aumann

Señor Devops

Chris Aumann

Señor Devops

Frankfurt, Offenbach, Darmstadt

Benedikt Deicke

Software Entwickler und Berater

Benedikt Deicke

Software Entwickler und Berater

Darmstadt, Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, ...

Manuel Dudda

Software-Entwickler

Manuel Dudda

Software-Entwickler

Wiesbaden, Frankfurt, Mainz, Idstein

Martin Funk

Software Professional

Martin Funk

Software Professional

Wiesbaden, Mainz, Frankfurt

Rocco Georgi

Web Technology Consultant

Pavlos Giannakis

Backend- & Frontend-Dev

Pavlos Giannakis

Backend- & Frontend-Dev

Frankfurt, Offenbach

Rafi Islam

Web Developer

Frankfurt, Offenbach, Wiesbaden, Mainz, ...

Matthias Kadenbach

Software Engineer

Andreas Leicher

Softwareentwicklung und Beratung

Felix Nagel

Webentwickler (TYPO3, Symfony2, jQuery)

Felix Nagel

Webentwickler (TYPO3, Symfony2, jQuery)

Mainz, Wiesbaden, Frankfurt, Rheingau

Christoph Schorr

Web Application Architect & Developer

Christoph Schorr

Web Application Architect & Developer

Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Offenbach, ...

Torben Toepper

Software Engineer

Torben Toepper

Software Engineer

Frankfurt, Bad Homburg, Wiesbaden

Jan Unger

Backend-Entwickler

Jan Unger

Backend-Entwickler

Frankfurt, Offenbach, Wiesbaden, Mainz, ...